HANDEL MET BINAIRE OPTIES

Operationele indicatoren voor binaire opties

EASO-richtsnoer voor opvangvoorzieningen: operationele.

Om als organisatie succesvol te opereren is het ontwikkelen van een strategie essentieel. Om in de dagelijkse praktijk rekening te houden met de langetermijndoelen (op basis van de strategie), stellen organisaties zich doelen voor de korte termijn. Dit noemen we ook wel operationele doelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen kan beoordeelt worden of de organisatie er in slaagt om de geplande strategie daadwerkelijk waar te maken. Bij de operationele doelstellingen zoekt de organisatie naar Key Performance Indicators, waarmee de prestaties beoordeeld kunnen worden en indien nodig, tijdig worden aangepast of bijgestuurd.

Via een standaard of gepersonaliseerde weergave (met of zonder brutomarge) krijgt u een overzicht van de kosten en opbrengsten van uw onderneming en kan u met één muisklik de gewenste periode analyseren.

Ondernemingen proberen hun strategie in de praktijk te brengen. Om in de dagelijkse praktijk rekening te houden met de abstractere langetermijndoelen, stellen ze zich doelen voor de korte termijn. Men creëert zo operationele doelstellingen. Aan de hand van deze doelstellingen kan men beoordelen of een onderneming erin slaagt om de geplande strategie waar te maken. Bij de operationele doelstellingen zoekt men de kritieke prestatie-indicatoren , waarmee het management haar prestaties kan beoordelen.

Veel sociaal-culturele organisaties werken met ‘recurrente’ acties. Dat zijn acties en activiteiten die nauw verbonden zijn met de missie en traditie van de organisatie: bv. een tweejaarlijkse poëzieprijs, een vijfjaarlijks ledenfeest, een jaarlijkse campagne, enz. Som deze acties eens op en kijk dan naar je ‘doelstellingensysteem’: vallen ze onder een strategische of operationele doelstelling? Bekijk of de traditionele acties nog wel passen in de nieuwe strategische visie en je plan. Dit is een overweging die je wellicht in het kader van de nieuwe decretale opdracht zal maken.

“Je kunt op een indicator in een oogopslag zien of we de gestelde doelen wel of niet gaan halen. Je loopt met de pest in je donder rond, als je een achterstand constateert en als het lekker loopt geeft je dat een goed gevoel. Nu bedoel ik niet dat ik het leuk vind dat door een plaatje mijn kunnen beïnvloed wordt, maar het maakt het allemaal wat minder vlak. Je wordt nu direct geconfronteerd met de situatie in de fabriek en dat geeft je het gevoel dat je medeverantwoordelijk bent voor het resultaat en dat je dat resultaat ook kunt beïnvloeden met de kwaliteit van je eigen werk.”


START VERDIEN OPNIEUW

KPI s | Wat zijn juiste Key Performance Indicators voor.


Laat commentaar achter